درباره ما

در زندگی‌های پر مشغله امروزی، استفاده از عناصر محیطی طبیعی و سنتی با انرژی‌های مثبت و حس خوبی که به ما القا می‌کنند، بسیار آرامش‌‌ بخشند. از دیرباز استفاده از زیبایی و گرمی دست‌ساخته های چوبی به صورت کاربردی و یا تزئینی در زندگی بشر مشهود بوده است. 

گروه هنری چوب موود با بیش از بیست سال سابقه در هنرهای چوبی،‌ با به کارگیری  دانش فنی و تجربه تخصصی خویش و با اولویت سلامت مصرف کننده و رضایت مشتری بر آن شد تا با تلفیق هنر دست و صنعت، و با استفاده از حس بی بدیل چوب‌های طبیعی ، ظروف کاربردی زندگی امروز را تولید و حضورتان ارائه نماید.